Ing. Vladimír Klimo

Owner & DWH/BI Architect

Jeden zo zakladateľov spoločnosti bitCore, s.r.o. Štúdium absolvoval v oblasti informatiky a informačných technológií na STU FIIT v Bratislave. Špecializujem sa na konfiguráciu a systémové riešenia informačných technológií vo firemných kanceláriách. Medzi moje záľuby patrí práca, bedminton a kamaráti. Mojou pracovnou záľubou je ukazovať klientom nové trendy a technológie na zefektívňovanie práce s informáciami a s tým spojené znižovanie finančných a časových nákladov na prevádzku počítačov, serverov a komunikácie Vašich počítačov.

mobil: +421 910 963 890
email: vladimir.klimo@bitcore.sk

© 2024 bitCore, s.r.o.