[styledbox type=“general“ ]Naši skúsený grafici pre klientov na zakázku vytvárajú web stránky, prezentácie, knihy, design manuály, billboardy, letáky, logá, vizitky, pohyblivé pdf, publikácie, prípravu tlačovín a rôzne iné grafické prvky.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]Postup vytvorenia grafického prvku na zákazku sa začína osvetlením požiadavok a predstavou klienta na vzhľad. Náš team stanový cenovú ponuku podmienky spolupráce. Po schválení sa podpisuje zmluva o dielo a nasleduje samotná práca. Popri vytváraní diela je klient v jednotlivých fázach prizývaný na schvaľovanie.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]Okrem web stránok na mieru ponúkame tiež široké portfólio CMS šablón, kde si klient môže vybrať vzhľad web stránky alebo aj jednotlivých prvkov dopredu. Nasleduje úprava a zostavenie štruktúry tejto stránky. Výhodou je následná a jednoduchá editovatelnosť stránky klientom vo vlastnej réžii a taktiež nižšia cena. Nevýhodou je vopred daná štruktúra a grafika web šablóny.[/styledbox]

Portfólio prác:

© 2023 bitCore, s.r.o.