[styledbox type=“general“ ]Webová aplikácia je ľubovolný, funkčný program, na ktorý užívateľ pristupuje pomocou webového prehliadača. V rámci tejto oblasti robí bitCore software development resp. vývoj akýchkoľvek webových aplikácií pomocou technológií ako je PHP, Phyton, Perl a ich obdobné frameworky.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]Medzi webové aplikácie patrí napr.: e-shop, inzertný portál, RSS, anketa, blog, diskusná skupina, online katalóg, chat, hodnotenie produktov, sociálne siete, objednávkový systém, atď.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]Orientujeme sa na existujúce Open Source aplikácie na báze CMS(Content Management System) alebo CRM(Customer Relationship Management). V rámci Cms aplikácií sú to najmä WordPress, Drupal, a Yoomla a v elektronickom obchode, Opencart.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]K týmto aplikáciám zabezpečujeme samozrejme aj profesionálne grafické spracovanie.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]

Postup:

V prvom rade vypracujú naši špecialisti primárnu analýzu klientových požiadaviek. Nasleduje hrubý návrh postupu a rozsahu prác, ktorý je doplnený odhadom časových a teda aj finančných nárokov na vývoj danej aplikácie. Po vzájomnej dohode na podmienkach zákazky prichádza na rad analýza, samotný vývoj, testovanie, nasadenie aplikácie a údržba.[/styledbox]

© 2024 bitCore, s.r.o.