[styledbox type=“general“]Poskytujeme kompletný manažment a správu serverových riešení. Dávame dôraz na viaceré hľadiská:

  • Zálohovanie – vykonávame v rôznych intervaloch a spôsoboch podľa dohody
  • Aktualizácie – vykonávame ich pravidelne a automatizovane pomocou rôznych skriptov
  • Revízie – vykonávame kontrolu zabezpečenia a nastavenia serverového riešenia
  • Správa užívateľov – zabezpečenie manažmentu a evidencie užívateľov spolu s ich právami
  • Spolahlivosť a dostupnosť – zabezpečujeme najnižšiu možnú mieru výpadkov

[/styledbox]
[styledbox type=“general“]Zabezpečujeme chod serverových aplikácií ako MYSQL, ORACLE, DHCP, Samba, DNS, a pod. Orientujeme sa na OPENSOURCE riešenia ale poskytujeme aj riešenia založené na platforme Microsoft. Tak isto zabezpečujeme chod aj iných osobitných aplikácií podľa dohody.[/styledbox]

© 2024 bitCore, s.r.o.