[styledbox type=“general“ ]Stalo sa Vám niekedy, že ste potrebovali pomôcť s Vašim počítačom alebo softwarom ? Pre tieto prípady poskytujeme cenovo aj časovo efektívne riešenie prostredníctvom vzdialenej pomoci.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]

Čo znamená vzdialená pomoc?

Jedná sa o možnosť telefonickej komunikácie s technikom alebo komunikácie pomocou vzdialenej plochy prostredníctvom rôznych certifikovaných a bezpečných programov. Takýto vzdialený zásah Vám pomôže bez nutnosti výjazdu nášho technika k Vám. Dá sa využiť pre rôzne účely ako napr. aktualizácie softwaru, náprava sw problému, inštalácia sw a mnoho iných.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]

Ako funguje vzdialená pomoc?

V prípade programového riešenia je potrebné najprv spustiť program podporujúci vzdialený prístup na Váš PC alebo server a zabezpečiť pripojenie na internet. Spustenie takéhoto program je jednoduché a rýchle. Následne stačí iba zavolať nášmu technikovi a on sa pomocou zabezpečeného pripojenia a s Vašim zvolením pripojí na Váš počítač. Technik uvidí čo sa Vám zobrazuje na obrazovke a môže odstrániť vzniknutý problém, aktualizovať a inštalovať programy. Daný program podporuje aj hlasový prenos pre komunikáciu s technikom. Počas celej doby pripojenia technika na Vašom PC máte prehľad o každom úkone a kedykoľvek môžte jedným kliknutím ukončiť spojenie.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]

Cena

Pevnú cenu daného úkonu Vám špecifikujeme individuálne a vopred, za účelom transparentného rozhodnutia. Ak počas úkonu dôjde k zmenám požiadavok klienta alebo iným technickým faktorom, ktoré sa nedali predvídať, komunikujeme priebežne danú situáciu s klientom.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]

Aké sú výhody?

Profesionálne vyriešenie Vašej požiadavky/problému odborným pracovníkom a zachovanie chodu práce na počítači.Čas reakcie potrebný na vyriešenie klientskej požiadavky je výrazne kratší než pri bežnej pomoci s výjazdom technika. Cena za úkon prostredníctvom vzdialenej pomoci je niekoľko násobne nižšia než pri osobnej prítomnosti technika v priestoroch klienta.[/styledbox]

© 2024 bitCore, s.r.o.