[styledbox type=“general“]

Čo znamená VPN?

VPN je skratka anglického slova virtual private network a znamená virtuálna súkromná sieť. Je to riešenie prepojenia Vašich počítačov navzájom nech sa nachádzajú kdekoľvek, kde je internetové pripojenie, tak aby sa správali ako keby boli umiestnené v jednej kancelárii(v jednej sieti). Sieť VPN poskytuje vzdialenému pracovníkovi prístup k firemným serverom a firemnej sieti pomocou zabezpečeného pripojenia.

Dôvod existencie VPN je predovšetkým v zabezpečení integrity, autenticity a diskrétnosti prenášaných dát. Tieto tri vlastnosti, ktoré správne vytvorená a udržovaná vpn má, majú účel dosiahnuť bezpečnosť, správnosť a úplnú kontrolu nad prenášanými dátami na nespoľahlivom resp. zraniteľnom médiu ako je internet. Príjemca a odosielateľ dát sa navzájom identifikujú potvrdzujú transakciu a tiež majú istotu, že dáta sú správne a nepozmenené.

Spoločnosť bitCore má v tejto oblasti profesionálnu prax, naše riešenia v oblasti VPN sú spoľahlivé.[/styledbox]
[styledbox type=“general“]

Využitie

Využitie VPN je predovšetkým vo funkčnom a bezpečnom prepojení geograficky oddelených kancelárií resp. počítačového vybavenia(firemné počítače, tlačiarne, server, zdielané priečinky, atď…). Ďalším dôležitým využitím je Home-office(práca z domu) Vašich zamestnancov a napojenie sa na iné prostredie, napr. keď počítač umiestnený v Európe chce zobraziť americkú web stránku, ktorá je avšak sprístupnená len užívateľom v Usa.[/styledbox]
[styledbox type=“general“]

Typy VPN

Rozlišujeme dva typy siete VPN, Remote-Access a Site-to-Site, pričom bitCore zabezpečuje obidva tieto typy.

  • Remote-Access VPN
  • Užívatelia pracujúci doma alebo na cestách, môžu používať pripojenie VPN k uskutočneniu vzdialeného prístupu ku serverom v organizácii. Tento typ pripojenia je obzvlášť užitočný pre firmy, ktoré majú pracovníkov často pracujúcich z domu ale na služobných cestách.

  • Site-to-Site VPN
  • V rámci architektúry Site-to-Site VPN môžeme rozlíšiť dva druhy použitia siete VPN:

  • Intranet:
  • Firmy môžu používať pripojenie VPN na uskutočnenie spojenia s pobočkami nachádzajúcimi sa v rôznych geografických lokalitách a zaistiť si bezpečnú komunikáciu medzi nimi tak, že sa budú javiť ako by boli dané pobočky v jednej budove

  • Extranet:
  • Tunel VPN môže zaistiť obmedzený prístup k firemnej sieti Vašim dôverným obchodným partnerom za účelom zdieľania dát navzájom.

[/styledbox]
[styledbox type=“general“]

Pre VPN je potrebné

Na začiatku je potrebné nakonfigurovať Vašu techniku (server/router), aby umožňoval takýto typ pripojenia. Následne bitCore technik nastaví počítače, ktoré sa budú pripájať do takejto siete zo vzdialeného pracoviska. A v neposlednom rade je potreba aj funkčné internetové pripojenie.[/styledbox]
[styledbox type=“general“]

Cena

Zriadenie VPN je spoplatnené jednorázovo a cenu stanovujeme individuálne podla komplexnosti a náročnosti riešenia. Správu VPN vykonávame individuálne podla požiadaviek klienta. Ak má u nás klient zabezpečený mesačný balík podpory, správa VPN je v ňom zahrnutá.[/styledbox]

© 2024 bitCore, s.r.o.