[styledbox type=“general“]
Poskytujeme rôzne typy školení, počas ktorých Vás naučíme pracovať s viacerými druhmi programov. Školenia prebiehajú v školiacich strediskách, kde sa okrem teórie vyučuje zároveň aj praktická časť.

Školenia spoločnosti bitCore dodajú Vašim zamestnancom teoretické vzdelanie spojené s praxou a zabezpečia Vám efektívnejšie pracovné výsledky. Sú vhodné pre spoločnosti z akejkoľvek brandže, pre súkromné osoby ale aj pre zamestnancov štátnej sféry.[/styledbox]
[styledbox type=“general“]

Zameranie kurzov

  • Základy práce s operačnými systémami (MS Windows, Linux, Mac OS)
  • Základy práce s kancelárskym softvérom (MS Office, LibreOffice)
  • Tvorba web stránok (PHP, HTML, CSS a iné)
  • Základy právnej problematiky (elektronický podpis, e-shop, elektronické spracovanie dát, problematika ochrany osobných údajov, atď)
  • bitCore CRM

[/styledbox]
[styledbox type=“general“]

Popis

  • Kurz je určení pre 1-15 ľudí. Obsah kurzov sú základy až po pokročilé funkcie daných oblastí. Účastníci kurzu dostanú ku školeniu poznámkový blok s perom a krátky popis obsahu kurzu.
  • Jednotlivé školenia vedú odborníci s príslušným vzdelaním a samozrejme praxou.
  • Dĺžka jednotlivých kurzov je rôzna v závislosti od predmetu školenia, od počtu účastníkov a od jednotlivých požiadaviek na školenie.
  • Školiaci jazyk je primárne Slovenčina a po dohode tiež Angličtina.
  • Firmám, ktoré vyšlú na školenie viacero zamestnancov alebo účastníkom zúčastňujúcim sa na viac ako jednom školení, poskytujeme individuálnu zľavu.

[/styledbox]

© 2024 bitCore, s.r.o.