[styledbox type=“general“ ]Poskytujeme služby v oblasti samostatného návrhu sieťovej infraštruktúry cez nákup sieťových prvkov až po samotné zapojenie siete. Následne poskytujeme služby v oblasti údržby a opravy sieťovej infraštruktúry, kde dozeráme na reguláciu toku dát. Monitorujeme priepustnosť a kvalitu dát vo Vašej sieti a podľa týchto parametrov ju následne vylepšujeme aby plne odpovedala Vašim požiadavkám a potrebám. Bitcore používa vlastné, overené know how na dosiahnutie lepších výsledkov.[/styledbox]
[styledbox type=“general“ ]

Ďalej zabezpečujeme

  • integritu prenášaných dát
  • monitoring siete
  • nastavenie a zabezpečenie komunikácií v rámci siete a aj mimo nej
  • sledovanie činnosti a prístupov na sieti
  • pri implementacii nových zariadení, konfiguračný manažment
  • kompletnú evidenciu jednotlivých prvkov siete
  • udržiavame modularitu (zabezpečením background tokov)
  • riešenie výpadku linky
  • návrh a implementácia celkových optimalizačných riešení

[/styledbox]

© 2024 bitCore, s.r.o.