[accordion]
[panel title=“O bitCore správe počítačov a kancelárskych zariadení“]
Bitcore správa počítačov Vám zabezpečí bezproblémový chod Vašich počítačov a rôznych kancelárskych zariadení. Správa obnáša kontinuálnu údržbu a analýzu stavu Vášho SW a HW za účelom prevencie výpadkov, porúch alebo nefunkčností. Používame najnovšie technológie a novinky, ktoré posúvajú naše vedomosti a kvalitu poskytovaných služieb dopredu.
Spoločnosť bitCore sa stará o Vás IT park, zabezpečuje inštalácie a aktualizácie SW a dbá na funkčnosť a vek Vášho HW. Do individuálnych riešení našich klientov vkladáme naše know-how, skripty a programy, ktoré udržujú Váš systém v chode, zálohujú ho a indikujú poruchy.[/panel]

[panel title=“Bitcore spravuje“]
Spravujeme širokú škálu zariadení a softwaru vo Vašich kanceláriách, od notebookov, cez netbooky, mac booky, dotykové obrazovky, tlačiarne, skenery, kopírky, až po desktopy a doplnkové zariadenia. Taktiež spravujeme všetky populárne operačné systémy na platforme Windows, Mac OS alebo Linux.[/panel]

[panel title=“Prečo vykonávať správu počítacoč?“]
Počas pravidelnej údržby a správy zariadení informačných technológií sa predchádza poruchám a výpadkom, ktorých finančné následky majú často oveľa väčší charakter než mesačný poplatok za správu týchto technológií. Ďalší významný faktor je reštrukturalizácia a konfigurácia systému kancelárie, pomocou ktorej dosahujeme prvky zvýšenia efektivity pri časových, funkčných, bezpečnostných ale aj finančných faktoroch. Kvalitná správa počítačov a ostatných kancelárskych zariadení, ktorú Vám ponúka spoločnosť bitCore, výrazne znižuje všetky negatíva chodu kancelárie.[/panel]

[panel title=“Business model, časy a metódy správy“]
Správa počítačov firmou bitcore sa zakupuje formou mesačných balíčkov s rôznym množstvom času stráveného opaterou o klienta. Tieto balíčky sa vytvárajú vždy podla individuálnych potrieb klienta, podla jeho výbavy a množstva informačných technológií. Minimálny počet hodín mesačného balíčka je 5. Ďalší faktor ovplyvňujúci cenu takýchto balíčkov je reakčný čas, pričom najneskôr do 6-8 hodín počas pracovného dňa je štandardný reakčný čas na zahájenie prác na odstraňovaní závad. Samozrejme poskytujeme aj okamžité riešenie problémov a závad výjazdom našich technikov. Pre okamžité zodpovedanie bežných užívateľských otázok a problémov, poskytujeme hot-line telefonické poradenstvo ale i poradenstvo prostredníctvom e-mailu. Náročnejším klientom ponúkame naše služby po pracovnej dobe vo večerných a nočných hodinách a taktiež cez víkend.
Správu počítačov zabezpečujeme štyrmi spôsobmi, a to hot-line telefonickým spojením, e-mailom, vzdialeným prístupom a osobným výjazdom do priestorov klienta.
Stačí iba využívať náš helpdesk systém – CoreSystem, kde nájdete prehľad svojich servisných potrieb , požiadaviek a všetky potrebné informácie.[/panel]

[panel title=“Doplnkové služby“]
Ostatné služby popri správe počítačov zahŕňajú kontrolu práce zamestnancov na počítačoch a prístupových úrovní pre rôznych užívateľov. Ak bitCore zabezpečuje simultálne taktiež správu serverov danému klientovi, dokážeme synchronizovať dáta a sw vybavenie na jednotlivých zariadeniach tak, aby ľubovolný zamestnanec mohol pracovať na ktoromkoľvek počítači. Pre účely riadnej správy počítačov v kancelárii vytvárame sumarizáciu stavu a počtu sw a hw vybavenia.[/panel][/accordion]

© 2024 bitCore, s.r.o.